ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

820: Γέννηση Μιχαήλ(αγίου Μεθοδίου) στην Θεσσαλονίκη.

 

827:  Γέννηση Κωνσταντίνου(αγίου Κυρίλλου) στην Θεσσαλονίκη.

 

835: Διορισμός Μιχαήλ ως διοικητή της Σκλαβηνίας (Στρυμόνα).

 

840: Φυγή του Μιχαήλ σε μοναστήρι στον Όλυμπο της Βιθυνίας και κουρά του σε μοναχό με το όνομα Μεθόδιος.

 

842: Άφιξη του Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη για σπουδές.

 

848: Φυγή του Κωνσταντίνου στον Όλυμπο της Βιθυνίας.

 

860: Αποστολή του Κωνσταντίνου στην Βαγδάτη.

 

860: Αποστολή Κωνσταντίνου και Μεθοδίου στην Κριμαία.

 

860: Αποστολή Κωνσταντίνου και Μεθοδίου στο Χαγανάτο των Χαζάρων.

 

863: Αποστολή των αδελφών στην Μεγάλη Μοραβία.

 

867: Πρόσκληση του Πάπα Νικολάου Α΄ στους δυο αδελφούς να επισκεφθούν την Ρώμη.

 

868: Άφιξη των αδελφών στην Ρώμη με το λείψανο του αγίου Κλήμη, επισκόπου Ρώμης, όπου τυγχάνουν θερμής υποδοχής.

 

01/869: Μοναχική κουρά του Κωνσταντίνου και μετονομασία του σε Κύριλλο.

 

14/02/869: Κοίμηση Κυρίλλου στην Ρώμη.

 

870: Άφιξη του Μεθοδίου στην Παννονία και χειροτονία του σε επίσκοπο Σιρμίου.

 

871: Φυλάκιση του Μεθοδίου από τους Φράγκους σε μοναστήρι του Μέλανα Δρυμού.

 

873: Αποφυλάκιση Μεθοδίου από τον Πάπα Ιωάννη Η΄ και αποκατάστασή του.

 

06/04/885: Κοίμηση Μεθοδίου.