ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

 

Προκειμένου να εκδόσει η Εκκλησία μας αίτηση για την έκδοση άδειας Γάμου από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρακαλείστε εντός εξαμήνου από την προγραμματισμένη ημερομηνία γάμου και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία(2310827444) να έρθετε στο Ναό, αυτοπροσώπως ο μέλλων Γαμπρός και η μέλλουσα Νύφη , με τις ταυτότητες σας και να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Ηλεκτρονικό παράβολο θρησκευτικού Γάμου (e-paravolo)
  2. Πιστοποιητικό αγαμίας του γαμπρού από την ενορία που διαμένει τα τελευταία χρόνια.
  3. Πιστοποιητικό αγαμίας της νύφης από την ενορία που διαμένει τα τελευταία χρόνια.
  4. Δημοσίευση στην εφημερίδα.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος  στην Ελλάδα αντί δημοσίευσης στην εφημερίδα, απαιτείται η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου.
  • Σε περίπτωση προηγουμένου γάμου( θρησκευτικού ή πολιτικού) απαιτείται Διαζευκτήριο ή Διαζύγιο.
  • Σε περίπτωση Χηρείας χρειάζεται η ληγιαρχική πράξη του προηγουμένου γάμου και του θανάτου.
  • Σε περιπτώσεις αλλοδαπών, κατοίκων εξωτερικού η ετεροδόξων παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Γάμων Ι.Μ. Θεσσαλονίκης  για διευκρινίσεις στο τηλέφωνο: 2310279437

 

Εάν επιθυμείτε χορωδία για το Mυστήριο του Γάμου, πληροφορίες στο www.byzantinomelos.gr