ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ

Ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας με το Βάπτισμα. Το Βάπτισμα ως ιερό μυστήριο της Εκκλησίας μας, το ίδρυσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, όταν είπε στους μαθητές: “Πηγαίνετε και διδάξτε σ’ όλα τα έθνη βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος”. Με ιδιαίτερο ζήλο οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους μέχρι σήμερα εργάστηκαν και εργάζονται ιεραποστολικά, ώστε να ακουστεί το μήνυμα της σωτηρίας από τον Ιησού Χριστό σε όλα τα έθνη και να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μέλη της Εκκλησίας Του, που σαν άλλη “Κιβωτός του Νώε” θα σώσει την ανθρωπότητα από τον κατακλυσμό της αμαρτίας.

Μετά την κατήχηση, κατά την οποία ο άνθρωπος αποτάσσεται το Σατανά και όλες τις δυνάμεις του κακού και συντάσεται με το Χριστό, και μετά την ομολογία της πίστεως μέσα από την απαγγελία του “Συμβόλου της Πίστεως”, είναι έτοιμος να αναγεννηθεί στη νέα ζωή, ως Χριστιανός και μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Πρώτα όμως αγιάζεται το νερό με τις ευχές του Ιερέα και το σημείο του Σταυρού. Έπειτα ευλογείται το λάδι με το οποίο ο ανάδοχος θα αλείψει όλο το σώμα του ανθρώπου και στη συνέχεια με τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο όνομα της Αγίας Τριάδος στο αγιασμένο νερό της κολυμβήθρας ο άνθρωπος γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Ακολουθεί ένα άλλο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Το άγιο Χρίσμα.

Το Χρίσμα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας με το οποίο ενισχύεται και τελειοποιείται η πνευματική ζωή που άρχισε με το Βάπτισμα. Για την τέλεση του μυστηρίου αυτού χρησιμοποιείται το Άγιο Μύρο, που παρασκευάζεται και ευλογείται σχεδόν κάθε δέκα χρόνια από τον Πατριάρχη μας στην Κωσταντινούπολη και διανέμεται σε όλες τις εκκλησίες. Με το Άγιο Μύρο ο Ιερέας χρίει το νέο μέλος της Εκκλησίας σε όλο του το σώμα λέγοντας: “Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος αγίου. Αμήν”. Η χάρη που μεταδίδεται με το Χρίσμα είναι εκείνη που στερεώνει και ενισχύει την πνευματική ζωή του νεοφώτιστου. Το βάπτισμα είναι πνευματική αναγέννηση. Για να σταθεροποιηθεί όμως  αυτή η νέα ζωή είναι ανάγκη να την ενισχύσει και να την ολοκληρώσει η Χάρη του Αγίου Πνεύματος κι αυτό γίνεται μέσα από το μυστήριο του Χρίσματος. Βαπτισμένος και μυρωμένος ο νεοφώτιστος συμμετέχει πλήρως στη ζωή της Εκκλησίας που τον καλεί να τραφεί με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και προγεύεται έτσι τη Βασιλεία του Θεού.